PERKAME MIŠKĄ VISOJE LIETUVOJE
MEDIENOS PERVEŽIMO PASLAUGOS 

APIE MUS

UAB „Robidoga“ - daugiau nei 16 metų sėkmingai vykdanti veiklą įmonė, kuri teikia visas su miškininkyste susijusias paslaugas. Mes galime nupirkti mišką, perkame medieną, atliekame visus miško ruošos darbus, medieną transportuojame savu transportu, taip pat gaminame malkinę medieną, malkas bei prekiaujame malkine mediena visoje Lietuvoje.
Taipogi užsiimame padangų restauravimu, sunkiosios technikos bei motociklų remontu, hidraulika bei metalo apdirbimo darbais.


PRIVATUMO POLITIKA INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJAMS

Atnaujinta 2020-07-15

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“ paaiškina, kaip UAB Robidoga  (toliau – „Bendrovė“,) renka ir tvarko svetainės robidoga.lt (toliau – „Svetainė“) lankytojų informaciją bei nurodo kokias teises svetainės lankytojai turi.

Lankytojai pildyti miško vertinimo formą  bei siųsti gali tik po to, kai susipažįsta su šia Privatumo politika.

Bendrovė yra įsipareigojusi savo veikloje atsakingai ir saugiai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Vadovaudamiesi šiais esminiais principais, mes visada sieksime užtikrinti pakankamą Jūsų duomenų apsaugos lygį bei Jūsų teisių apsaugą. Mes tvarkome Asmens duomenis pagal šią Privatumo politiką, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau – „BDAR“) bei taikomus Lietuvos nacionalinius asmens duomenų apsaugos teisės aktus.

Duomenų valdytojas

UAB Robidoga

Įmonės kodas: 300040396

Adresas: Statybininkų g., 5, Telšiai, Lietuva

Tel. +370 620 18202

 

1. Kokią informaciją renkame, naudojame ir saugojame apie Jus?

 

Informacija, kurią pateikia pats svetainės lankytojas, užpildydamas miško vertinimo formą mūsų internetinėje svetainėje  https://robidoga.lt : (vardas, tel. numeris, kadastrinis numeris, valdos apibūdinimas bei kita svarbi informacija);

Detalesnė informacija apie duomenų tvarkymą:

Jums, pateikus miško vertinimo formą, renkame

ir tvarkome Jūsų pateiktą informaciją apie Jus,

kuri yra reikalinga dėl pasiūlymo pateikimui Jums.

vardas, tel. numeris, kadastrinis numeris, 

valdos apibūdinimas bei kita svarbi informacija

Jūs davėte tam sutikimą internetinėje svetainėje (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). 

Informacija reikalinga, siekiant Pardavėjui pasiūlyti palankiausią sandorio kainą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)

Informacija reikalinga pasiūlymo pateikimui, (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)

Jūs davėte tam sutikimą internetinėje svetainėje (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas)

    2. Ar naudojame slapukus?

Taip. Mūsų internetinėje svetainėje yra naudojami slapukai, kurie yra aprašyti slapukų politikoje.


   3. Kokią informaciją turėtumėte mums pateikti ir kodėl?

Pateikdami miško vertinimo formą mūsų internetinėje svetainėje, turėtumėte mums pateikti savo: vardas, tel. numeris, kadastrinis numeris, valdos apibūdinimas bei kita svarbi informacija. Visi šie duomenys mums yra reikalingi tam, kad galėtume pateikti palankiausią miško pirkimo pasiūlymą.

   4. Koks yra teisinis informacijos rinkimo pagrindas?

Bendrovė vykdydama savo veiklą, teikia miško pirkimo – pardavimo paslaugas. Atitinkamai, UAB Robidoga tvarko svetainės lankytojo pateiktus duomenis, kaip duomenų valdytojas. Svetainės lankytojas, norėdamas pasinaudoti UAB Robidoga teikiamomis paslaugomis, privalo užpildyti miško vertinimo formą, išreikšdamas savo sutikimą, dėl pranešimų ar pasiūlymų gavimo bei jo, pateiktų, asmens duomenų tvarkymo.

 Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:

Jūs davėte tam sutikimą, užpidydami miško vertinimo formą mūsų internetinėje svetainėje;

Jūsų pateikta informacija yra reikalinga siekiant imtis veiksmų, dėl asmens duomenų subjekto teisėtų interesų įgyvendinimo;

   5. Ar teikiame jūsų informaciją kitiems subjektams (tvarkytojams)?

Bendrovė gavusi Jūsų pateiktus duomenis, jų neteikia tretiesiems asmenims. Naudojami Jūsų duomenys tik bendrovės viduje siekiant pateikti palankų miško pirkimo pasiūlymą Jums. 

   6. Jūsų duomenų tvarkymo principai

Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina.

    7. Kiek laiko saugome informaciją apie jus?

Tvarkydama ir saugodama Jūsų duomenis, Bendrovė įgyvendina technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto veiksmo tvarkant.

Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.

     8. Kokios  duomenų subjekto teisės?

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti, pakoreguoti ar panaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu robidogaa@gmail.com Dėl išsamesnės informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir saugumą galite susipažinti atvykę pas mus.

   9. Kontaktinė informacija.

Mes siekiame užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą ir suteikti visą, būtiną informaciją. Jeigu turite klausimų ar pastebėjimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su mumis:

UAB Robidoga

Įmonės kodas: 300040396

Adresas: Statybininkų g., 5, Telšiai, Lietuva

Tel. +370 620 18202

   10. Baigiamosios nuostatos

Mes neatsakome už žalą, įskaitant žalą, kuri gali atsirasti naudojantis Interneto svetaine, įvairūs trikdžiai dėl kurių gali būti prarandami duomenys ar gali būti sugadinti. Atsirandantys dėl Jūsų paties ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Jūsų žinia, veiksmo ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą.

Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Privatumo politika nėra laikoma Bendrovės ir Jūsų susitarimu dėl Asmens duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika Bendrovė Jus informuoja apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo principus Bendrovėje. UAB Robidoga pasilieka teisę savo nuožiūra papildyti, keisti šias Privatumo politikos nuostatas, todėl, lankydamiesi šiame tinklalapyje, Jūs turite pareigą įsitikinti, jog esate susipažinę su naujausia Privatumo politikos versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Jums apsilankius šiame tinklalapyje.